Finalists 2011-2012

Finalists for DA4GA II (2011/2012)

Stranger Visions

Artist: Heather Dewey-Hagborg
Genomics Centre: Netherlands Bioinformatics Centre

In Stranger Visions artist Heather Dewey-Hagborg creates portraits from analyses of genetic material collected in public places around the Netherlands. Working with the traces strangers unwittingly leave behind, Dewey-Hagborg calls attention to the information hidden in DNA.

Blighted By Kenning: Apples Contaminated by Knowledge

Artist: Charlotte Jarvis
Genomics Centre: Netherlands Proteomics Centre

We will be bio-engineering a fungus which has the Universal Declaration of Human Rights encoded into its DNA sequence. Apples grown near The Hague will be infected with the fungus. They will be sent to genomics laboratories around the world, which will be asked to sequence the declaration and eat the fruit. It is up to the scientists themselves if they should choose to do this. The artist will eat one of the apples at the opening.

Blighted by Kenning: Imagined documentation from participating genomics centres from Charlotte Jarvis on Vimeo.

Self-Organizing Environments

Artist: Wim van Eck
Genomics Centre: Netherlands Toxicogenomics Center

We propose to create an installation where visitors can explore digital virtual environments, which are derived in real-time from the microscopically observed live division of cells. The visitor may choose to illuminate the cells with DNA- damaging UV-light, which triggers the growth of more varied and dynamic environments: but in doing so the visitorʼs hands will also be bathed in UV-light, thus posing a dilemma which represents daily-life decisions on toxic risks.

A generated environment, derived from microscopic footage of cells

Finalists for DA4GA I (2010/2011)

Cell Explorer

Artists: Thomas Clever, Gert Franke en Lude Franke
Genomics Centre: Netherlands Toxicogenomics Centre

Cell Explorer is an interactive visualization of the functioning of a cell. This installation shows the different components of a cell, and explains in an accessible manner how DNA, proteins and substances affect the functioning of the cell.

Designing a tool to test the safety of food

Artist: Jan van der Asdonk
Genomics Centre: Celiac Disease Consortium

The Celiac Disease Consortium and Jan van der Asdonk will be cooperating in creating a new tool for testing the presence of gluten in food. The setting for this tool to be operated is in a home environment, where it can aid patients to comply with their diet.

Cook Me

Artist: Tuur van Baler
Genomics Centre: Netherlands Nutrigenomics Centre

Cook Me explores ways to cook our own blood as an ingredient in personal recipes. The recipes react upon the result of metabolic processes. The project will produce new cooking tools and recipes for cooking for and from the body.

Bioinformatica’s home is everywhere

Artist: Bas Kools and Gunter Wehmeyer
Genomics Centre: Netherlands Bioinformatics Centre

A piece of cheese that smells nice, detergent that works at low temperature, or a pill against your headache. Just a few examples of the interface between the consumer and bioinformatics. We will design a game to stimulate the conversation between the world of the scientist and the consumer.

Static Dynamics: A visual journey into genomic space

Artist: Jonas Samson
Genomics Centre: Center for BioSystems Genomics

Static Dynamics is a video installation. Through stop motion animation and the growth of the plant Arabidopsis thaliana (Arabidopsis) the story of plant biodiversity and the natural genomic variation between and within species is told.

Future Farmacies – The power of bacteria

Artist: Susana Soares and Mikeal Metthey
Genomics Centre: Ecogenomics Consortium

Bacteria are the oldest and most abundant living organisms on earth and perform some of the most important roles in maintaining life on this planet. Bacteria are already used to produce energy and to clean up the environment. Future Farmacies will be focused on the development of speculative future narratives about the applications of bacteria in the field of bioremediation both in industrial and domestic context.De finalisten van DA4GA II (2011/2012)

Stranger Visions

Artist: Heather Dewey-Hagborg
Genomics Centre: Netherlands Bioinformatics Centre

In Stranger Visions creeërt Heather Dewey-Hagborg portretten van genetisch materiaal dat verzameld is in openbare plaatsen in Nederland. Door te werken met de sporen drie vreemden onbewust achterlaten, vraagt ze ​​aandacht voor de informatie die verborgen zit in het DNA.

Blighted By Kenning: Apples Contaminated by Knowledge

Artist: Charlotte Jarvis
Genomics Centre: Netherlands Proteomics Centre

Door middel van bio-engineering zal een schimmel worden gecreëerd die de Universele Verklaring Rechten van de Mens gecodeerd heeft in diens DNA-sequentie. Appels die in de buurt van Den Haag groeien worden besmet met de schimmel en verstuurd naar genomics laboratoria over de hele wereld met de vraag de verklaring op te volgen en de appel te eten. Het is aan de wetenschappers of ze ervoor kiezen om dit te doen. De kunstenaar zal één van de appels eten tijdens de opening.

Blighted by Kenning: Imagined documentation from participating genomics centres from Charlotte Jarvis on Vimeo.

Self-Organizing Environments

Artist: Wim van Eck
Genomics Centre: Netherlands Toxicogenomics Center

Self-Organizing Environments is een installatie die bezoekers laat kennismaken met digitale virtuele omgevingen die real-time zijn afgeleid van microscopisch waargenomen celdeling. De bezoeker kan ervoor kiezen om de cellen te belichten met DNA-beschadigend UV-licht, wat de groei van gevarieerde en dynamische omgevingen stimuleert. Hiervoor moeten de handen van de bezoeker gebaad worden in UV-licht.

A generated environment, derived from microscopic footage of cells

De finalisten van DA4GA I (2010/2011)

Cell Explorer

Artists: Thomas Clever, Gert Franke en Lude Franke
Genomics Centre: Netherlands Toxicogenomics Centre

Cell Explorer brengt een ode aan het wonderbaarlijke genomics-onderzoek en de recente ontdekkingen door middel van een interactieve visualisatie van de werking van een cel. Deze installatie laat de verschillende onderdelen van een cel zien, en legt op een toegankelijke wijze uit hoe het DNA, eiwitten en stoffen invloed hebben op het functioneren van de cel.

Een instrument dat de veiligheid van voedsel test

Artist: Jan van der Asdonk
Genomics Centre: Celiac Disease Consortium

Het Celiac Disease Consortium en Jan van der Asdonk willen een nieuw instrument creëren die de aanwezigheid van gluten in voeding test. Dit instrument wordt ontworpen voor een huiselijke omgeving, zodat het patiënten kan helpen te voldoen aan hun dieet.

Cook Me

Artist: Tuur van Baler
Genomics Centre: Netherlands Nutrigenomics Centre

Cook Me verkent manieren om ons eigen bloed te gebruiken als ingrediënt in persoonlijke recepten. De gerechten reageren op het resultaat van metabolische processen. Het project resulteert in nieuwe kookinstrumenten en recepten om te koken voor en van het lichaam.

Bioinformatica is overal thuis

Artist: Bas Kools en Gunter Wehmeyer
Genomics Centre: Netherlands Bioinformatics Centre

Een stukje kaas dat lekker ruikt, wasmiddel dat werkt op lage temperatuur of een pilletje tegen de hoofdpijn. Allemaal voorbeelden van het raakvlak tussen de consument en de bioinformatica. Wij, de ontwerpers en NBIC, zoeken het gesprek tussen de wereld van de consument en de wetenschapper op en ontwerpen hiervoor het verband in de vorm van een game.

Static Dynamics: A visual journey into genomic space

Artist: Jonas Samson
Genomics Centre: Center for BioSystems Genomics

Static Dynamics is een video-installatie. Door middel van Stop motion animatie en het groeiproces van de plant Arabidopsis thaliana (Zandraket) wordt het verhaal verteld van de biodiversiteit van planten en de natuurlijke genoomvariatie tussen en binnen soorten.

Future Farmacies – The power of bacteria

Artist: Susana Soares en Mikeal Metthey
Genomics Centre: Ecogenomics Consortium

Bacteriën zijn de oudste en meest voorkomende levende organismen op aarde en spelen een belangrijke rol in het onderhouden van onze planeet. Bacteriën worden o.a. gebruikt om energie te produceren en onze omgeving op te ruimen. Future Farmacies zal gericht zijn op de ontwikkeling van speculatieve toekomstverhalen over de toepassingen van bacteriën op het gebied van bioremediatie, zowel binnen een industriële als een huishoudelijke context.